Agenda 21

Miljøbutikken „Den Grønne Tråd"

I 1995 fik Odense sit eget Byøkologiske Center. Miljøbutikken „Den grønne tråd" blev med tilskud fra Den Grønne Fond og Odense Kommune etableret af Andelsforeningen Byøkologi Odense, som har til formål at fremme en bæredygtig udvikling i Odense.

Miljøbutikken tilbyder, at rådgive og informere, at afholde kurser og temamøder, og at yde konsulentbistand i forbindelse med at gennemføre miljøstyring i virksomheder, boligforeninger, institutioner m.m. Miljøbutikkens arbejde knytter sig til følgende områder:

Børn, institutioner og skoler: Under projekt „Grøn hverdag for børn og unge" er der lavet et idékatalog „Grøn hverdag i daginstitutionen." Der bliver arbejdet med miljøstyringsprojekterne „Grøn institution" og „Grøn skole".

Handel og erhverv: Der bliver arbejdet med miljøstyringsprojekterne „Grøn Butik" og „Grøn Virksomhed". Miljøbutikken udsendte i 1999 folderen „Grøn Forbruger Guide".

Bolig, bygningsdrift og håndværk: Der bliver arbejdet med miljøstyringsværktøjet „Grøn Bolig" og kurser for ejendomsfunktionærer og håndværkere. Der er udgivet et Idékatalog „Grønne tiltag i boligforeningen". Miljøbutikken indstiftede i 1999 en kåring af „Årets Grønne Boligafdeling".

Transport og mobilitet: Miljøbutikken åbnede den 1. oktober 1999 „Center for Mobilitet og Miljø". Centret arbejder med udbredelse af car-sharing, udvikling af samarbejde mellem transportsystemerne og etablering af regionalt mobilitetscenter.

Miljøbutikkens fremtidige arbejde: Miljøbutikken vil udvikle sine uddannelser med kurser for daginstitutioner, skoler, ejendomsfunktionærer og detailhandlen. Desuden skal information og rådgivning via internettet udvikles.

Miljøbutikken vil i nærmeste fremtid sætte fokus på „Forbrug" - herunder gør-det-selv-forbrug samt på „Grøn service" med fokus på hjemmeservice og håndværk med borgeren som køber af serviceydelser.

I Odense er der med tilskud fra Miljøstyrelsens Grønne Fond startet Agenda 21 arbejde med tilknytning til fire Grønne Guider.

 

Grøn Guide til bæredygtigt håndværk, bygningsdrift og gør-det-selv-arbejde og Grøn Guide for Odense Bymidte er tilknyttet Miljøbutikken.

De 2 øvrige guideordninger er:

Grøn Guide i Odense SØ: Ordningen er iværksat af boligforeninger, institutioner samt Tornbjerg Gymnasium, Holluf Pile skole og biblioteket „Væksthuset".

Grøn Guide til miljøarbejde i Odense og omegnens idrætsforeninger. (Danmarks Idrætsforbund).

 

Mål

  • Lokal Agenda 21-arbejde skal via Kommuneplan og Miljøplan forankres i Odense Kommune, således at hensynet til en bæredygtig udvikling i vidt omfang integreres i kommunens aktiviteter.
  • Agenda 21 mål og handlinger skal løbende indarbejdes i den kommunale planlægning - herunder sektor og virksomhedsplaner.
  • Den kommunale Agenda 21 organisation skal sikre, at der løbende sker en dialog mellem kommunens forvaltninger og i forhold til det borgerrettede arbejde.
  • Odense Kommune vil fortsat understøtte det borger- og virksomhedsrettede arbejde, der sker gennem Miljøbutikken „Den Grønne Tråd".

 

Initiativer

  • Årlig redegørelse for Agenda 21 arbejdet via Plan- og Miljøredegørelsen.
  • Information om Agenda 21 arbejdet i Odense Kommune via internettet.
  • Agenda 21 samarbejde med venskabsbyer.
  • Miljøledelse/miljøstyring i Odense Kommunes institutioner og driftsafdelinger.
  • Fortsat fredeliggørelse af bymidten - øget cykeltrafik og sikring af skoleveje.
  • Styrkelse af Agenda 21 arbejdet med børn og unge.